Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Rendeletek

Hatályban lévő rendeletek Hegymagas 2015. 10. 20.-ig

Megnevezés és a Rendelet száma

 Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/2015.(II.27.)

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 2/2015.(II.27.)

 A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 3/2015.(II.28.)

 A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 7/2015.(V.22.)

 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,valamint a közterületek tisztán tartásáról és használatáról 8/2015.(VII.15.)

 A talajterhelési díjról 9/2015.(VIII.18.)

 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1/2014.(II.19.)

 A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 4/2014.(XI.4.)

 Szervezeti és Működési Szabályzat 9/2014.(XII.15.)

 A temetőről és a temetkezésről 10/2014.(XII.15.)

 A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól 7/2013. (V.31.)

 Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 8/2013.(VII.12.)

 Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 9/2013.(VII.12.)

 A filmforgatás céljára történő közterület-használatra vonatkozó rendelkezésekről 11/2013.(IX.30.)

 Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 12/2013.(XII.9.)

 Helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről 8/2012.(VII.12.)

 Az építményadóról 14/2011.(XII.30.)

 A magánszemélyek kommunális adójáról 15/2011.(XII.30.)

 Az idegenforgalmi adóról 16/2011.(XII.30.)

 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 2/2004. (III.16.)

 A környezet védelméről 11/2004(VII.15.)

 

 Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete a helyi adókról