Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Felhívás SZÁMLÁLÓBIZTOSI feladat végzésére

2022. július 01.

Tisztelt Lakosság!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá tartozó települések vonatkozásában – Szigliget, Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács –

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT

keres a 2022. október 1. és november 28. között végrehajtásra kerülő népszámlálásra.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési tevékenységét a Számlálóbiztosok látják el. A Számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.

A Számlálóbiztosok főbb feladatai a következők:

  • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;
  • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
  • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
  • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban;
  • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
  • megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
  • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papíralapú jegyzet leadása.

A Számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:

  • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
  • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll rendelkezésre).

A Számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, helyismerettel, magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie, emellett megfelelő fizikai erőnlét, jó fellépés, beszédkészség és kapcsolatteremtő képesség is szükséges a feladat elvégzéséhez.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A Számlálóbiztosok díjazásban részesülnek, a 362/2020.(VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

 

Amennyiben Számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni és megfelel a feltételeknek jelentkezzen!

Jelentkezési határidő: 2022. július 25.

A jelentkezési lap letölthető a települések honlapjairól, illetve átvehető a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és Kirendeltségein.

Jelentkezését benyújthatja elektronikusan a jegyzo@szigliget.hu címre, személyesen a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és Kirendeltségein.

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdés esetén e-mailen (jegyzo@szigliget.hu) vagy telefonon (06/87/461-355) Tóthné dr. Titz Éva jegyző ad tájékoztatást.

 

Szigliget, 2022. június 28.

Tóthné dr. Titz Éva s.k.
jegyző
helyi népszámlálási felelős

 

Csatolt dokumentumok:

Felhívás – amerikai fehér medvelepke lárva fertőzés

2022. július 01.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály megállapításai alapján tájékoztatom, hogy a Tapolca-patak mentén lévő erdősáv jelentősen fertőzött az amerikai fehér medvelepke lárvájával.

A védekezés a fertőzött területeken az ingatlan tulajdonos kötelezettsége.

A kőris, juhar és eperfákon, valamint bodzabokrokon jelentős kártétel tapasztalható. A falu belterületén lévő közterületeken és udvarokon lévő díszfákon, és gyümölcsfákon is megjelent. A fejlettebb lárvák hamarosan bábozódni fognak. A kikelt hernyók augusztusban még nagyobb egyedszámban és nagyobb kártételt tudnak okozni, mint júniusban, ha kedvezőek az időjárási és egyéb ökológiai feltételek.

A védekezés az alacsonyabb fákon, bokrokon a kevésbé fertőzött, kézzel elérhető helyeken a kisebb hernyófészkek eltávolításával, majd elégetésével történhet. A nagyobb hernyófészkekben lévő, illetve a fészekből kirajzó egyedek ellen a melléklet táblázatában szereplő engedélyezett készítménnyel végezhető, lehetőleg szállítólevegős motoros növényvédőgéppel.

A nagyobb fák növényvédelmi kezelése – hasonlóan a vadgesztenye aknázó molyok ellen történő védekezéshez – ágyús, vetőcsöves rendszerű növényvédő géppel történhet. Ilyen permetezés – közterületen i – több növényvédelmi szolgáltató is végez.

Légi permetezés esetén a NÉBIH által megállapított nagy területre kiterjedő súlyos kár elhárítása érdekében az engedélyokirat szerint közterületen lévő felhasználásra légi úton, csak engedélyezett növényvédő szerrel lehetséges. Erről az önkormányzat jegyzőjét, a népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt, valamint a lakosságot tájékoztatni kell!

A védekezéssel kapcsolatos további információ és bővebb tájékoztatás kérhető a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelőjétől, Mohos Róberttől a 06/20/569-6544 telefonszámon.

Szigliget, 2022. június 29.

Tóthné dr. Titz Éva s.k.
jegyző

A védekezéssel kapcsolatos információ.

 

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye és Kirendeltségei zárva tartanak június 30-án és július 1-én

2022. június 27.

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

2022. június 30-án (csütörtökön) és 2022. július 1-én (pénteken)

a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye és Kirendeltségei zárva tartanak.

 

Tóthné dr. Titz Éva sk.
jegyző

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FOGADÓÓRÁJA 2022. JÚNIUS 27-TŐL JÚLIUS 8-IG SZABADSÁG MIATT SZÜNETEL.

2022. június 22.

TISZTELT LAKOSSÁG!!!

 

A BALATON-FELVIDÉKI SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT (Székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3., Tel/Fax: 87/510-303, E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu)

ÉRTESÍTI ÖNÖKET, HOGY A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FOGADÓÓRÁJA

2022. JÚNIUS 27-TŐL JÚLIUS 8-IG

SZABADSÁG MIATT SZÜNETEL.

 

Sürgős esetben a 87/510-303-as intézményi számon kérhetnek segítséget.

Pályázat – óvodapedagógus munkakör betöltésére

2022. június 15.

Szigligeti Napköziotthonos Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szigligeti Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatos további információk itt olvashatóak. (PDF formátum)