Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Közérdekű

Állásajánlat – Általános igazgatási ügyintéző

2020. december 14.

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Nemesgulácsi Kirendeltsége

általános igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

További információ itt olvasható (PDF formátumban).

Állásajánlat – Általános igazgatási ügyintéző

2020. december 08.

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Nemesgulácsi Kirendeltsége

általános igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

További információ itt olvasható (PDF formátumban).

Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

2020. október 20.

Értesítem a lakosságot arról, hogy a szociálisan rászoruló személyek részére, akinek otthona fával fűthető, a Képviselő-testület háztartásonként legfeljebb 5 köbméter tűzifát biztosíthat. Erre a célra 27 köbméter tűzifa áll a Képviselőtestület rendelkezésére.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni vagy a weboldalról letölteni.
Kérelem letöltése

További információ a mellékelt PDF file-ban olvasható.

Hirdetmény – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2020. szeptember 29.

Értesítjük a lakosságot, hogy Hegymagas Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbiak szerint kívánja támogatni Hegymagas község területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulókat:

Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021. őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó kötelező mellékletek nyomtatványai az Önkormányzatnál beszerezhetők.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Hegymagas, 2020. szeptember 29.

 

Hegymagas Község Önkormányzata

 

Eboltás – 2020. szeptember 14.

2020. augusztus 28.