Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Közérdekű

Lomtalanítás 2022. március 17-én

2022. január 11.

Tájékoztatom a Tisztelt Hegymagasi Ingatlantulajdonosokat, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül biztosítja.

Hegymagas községben a lomtalanítás időpontja: 2022. március 17.

A további információkról mellékelem az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatóját.

 

Tájékoztatás a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról

2022. január 11.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása alapján a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátását 2022. január 10. napjától (előre egyeztetett időpontban) dr. Bucur Blanka, dr. Pinterits Judit és dr. Jova Zoltán Sándor fogszakorvosok látják el az alábbiak szerint:

Hegymagas településen dr. Bucur Blanka

8312 Balatonederics, Egry u. 2.

Tel.: 06 87 466-555

  • Hétfő: 12.00 -13.00
  • Csütörtök: 13.00 – 15.00
  • Péntek: 14.00 -15.00 (páratlan hét)

8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 96.

Tel.: 06 87 436-395

  • Szerda: 11.00 – 12.00
  • Péntek: 14.00 -15.00 (páros hét)

NHSZ ügyfélszolgálat nyitvatartás és hulladékbegyűjtési rend

2021. december 13.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hegymagas településen a háztartási hulladék begyűjtési rendje az ünnepek alatt nem változik.

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. december 23-tól 2022. január 2-ig lakossági és közületi ügyfélszolgálatunk szünetel, irodáink zárva tartanak.

Nyitás: 2022. január 3-án.

Ez alatt az idő alatt megkereséseiket kérjük levélben, elektronikusan, vagy fax-on eljuttatni Társaságunkhoz. Feldolgozásukra 2022. január 3-tól kerül sor.

Megértésüket köszönjük!

Telefax:
06 87 321567 és 06 87 510838 hétfőtől vasárnapig 0-24 óra között

Levelezési cím:
NHSZ Csobánc Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Elektronikus központi levelezés:
info.tapolca@nhsz.hu hétfőtől vasárnapig 0-24 óra között

Elektronikus lakossági levelezés:
ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu hétfőtől vasárnapig 0-24 óra között

Elektronikus közületi levelezés:
kozulet.tapolca@nhsz.hu hétfőtől vasárnapig 0-24 óra között

Közmeghallgatás – 2021. november 23-án

2021. november 05.

Értesítem a falu lakosságát, hogy Hegymagas Község Képviselő-testülete

2021. november 23-án (kedden) 16:00 órakor

Közmeghallgatást

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A Közmeghallgatás helye: Hegymagas Kultúrház

Kérjük, hogy a Közmeghallgatáson viseljen maszkot!

Gyurka Miklósné
polgármester

A meghívó itt olvasható PDF formátumban!

Hirdetmény – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022/2023

2021. szeptember 30.

Értesítjük a lakosságot, hogy Hegymagas Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbiak szerint kívánja támogatni Hegymagas község területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulókat:

Az „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó kötelező mellékletek nyomtatványai az Önkormányzatnál beszerezhetők.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Pályázati kiírások:

 

Hegymagas, 2021. szeptember 29.

Hegymagas Község Önkormányzata