Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Közérdekű

Volánbusz tervezett menetrend módosítás 2021. június 16-tól

2021. május 14.

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2021. június 16-tól az Önök települését érintő, a fővárost a Balaton északi partjával összekötő, 26-os és 29-es vonalon érvényes vasúti menetrendhez jobban illeszkedő autóbuszos menetrend bevezetését kezdeményezi a szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériumnál.

Az északi partot kiszolgáló vasúti kínálathoz kapcsolódóan lehetőség szerint, egyes Tapolca – Szigliget viszonylaton közlekedő járataink menetrendjét úgy módosítjuk, hogy azok kedvezőbb csatlakozást biztosítsanak Tapolca vagy Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomáson Székesfehérvár-Budapest irányába.

Fenti viszonylaton életbe léptetni tervezett, alapvetően bővítő jellegű menetrend a 7710 Tapolca-Badacsonytördemic-Szigliget vá. autóbuszvonalon már közlekedő járatok korrekciójával és Badacsonytördemic-Szigliget vá. – Szigliget, vá. – Badacsonytördemic-Szigliget vá. útvonalon közlekedő új körjáratok meghirdetésével valósul meg.

2021. június 16-ig érvényes menetrend

2021. június 16-tól érvényes menetrend

NHSZ ügyfél tájékoztató

2021. május 11.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ

2021.05.17-én a személyes ügyfélszolgálatunkat ismét megnyitjuk!
Az épületbe kizárólag maszkban engedélyezett a belépés.

A földszinten kihelyezett kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező.

Az ügyfélszolgálati váróban egyszerre maximum 3 fő várakozhat.

A személyes és telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi időpontokban működik:

  • hétfő 8-12 h
  • szerda 7-19 h
  • péntek 8-12 h

 

Elérhetőségeink:

            lakossági ügyfeleink részére:

                        telefon: 06/87/321-567

levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

e-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu

közületi ügyfeleink részére:

            telefon: 06/87/777-010

levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

e-mail cím: kozulet.tapolca@nhsz.hu

 

A várakozási idő csökkentése érdekében lehetőség van időpontfoglalásra telefonon vagy e-mailben.

 

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

 

Ficsor Elza
ügyvezető
NHSZ Csobánc Kft.

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Pályázat – Általános igazgatási ügyintéző

2021. április 26.

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Badacsonytördemici Kirendeltsége

általános igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A pályázat itt olvasható (PDF formátum)

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

2021. március 29.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021 /2022. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában

2021. május 3. – május 4.

Az óvoda felvételi körzete Szigliget és Hegymagas község közigazgatási területe.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-évüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021. szeptembere utáni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2022. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentke-ző gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követő-en.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Óvodai jelentkezési lap – Felvételi kérelem
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Szülő/gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek Taj kártyája
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkeznek vele)

A beíratás fenti napokon 800-1600 óra közötti időben történik

A 19/2021.(III.10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. ovodaszigliget@gmail.com Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó ha-tárnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez címezve, – az óvoda vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartó-ja jár el és hoz másodfokú döntést.

Csombó Lajosné
intézményvezető