Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Felhívás – amerikai fehér medvelepke lárva fertőzés

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály megállapításai alapján tájékoztatom, hogy a Tapolca-patak mentén lévő erdősáv jelentősen fertőzött az amerikai fehér medvelepke lárvájával.

A védekezés a fertőzött területeken az ingatlan tulajdonos kötelezettsége.

A kőris, juhar és eperfákon, valamint bodzabokrokon jelentős kártétel tapasztalható. A falu belterületén lévő közterületeken és udvarokon lévő díszfákon, és gyümölcsfákon is megjelent. A fejlettebb lárvák hamarosan bábozódni fognak. A kikelt hernyók augusztusban még nagyobb egyedszámban és nagyobb kártételt tudnak okozni, mint júniusban, ha kedvezőek az időjárási és egyéb ökológiai feltételek.

A védekezés az alacsonyabb fákon, bokrokon a kevésbé fertőzött, kézzel elérhető helyeken a kisebb hernyófészkek eltávolításával, majd elégetésével történhet. A nagyobb hernyófészkekben lévő, illetve a fészekből kirajzó egyedek ellen a melléklet táblázatában szereplő engedélyezett készítménnyel végezhető, lehetőleg szállítólevegős motoros növényvédőgéppel.

A nagyobb fák növényvédelmi kezelése – hasonlóan a vadgesztenye aknázó molyok ellen történő védekezéshez – ágyús, vetőcsöves rendszerű növényvédő géppel történhet. Ilyen permetezés – közterületen i – több növényvédelmi szolgáltató is végez.

Légi permetezés esetén a NÉBIH által megállapított nagy területre kiterjedő súlyos kár elhárítása érdekében az engedélyokirat szerint közterületen lévő felhasználásra légi úton, csak engedélyezett növényvédő szerrel lehetséges. Erről az önkormányzat jegyzőjét, a népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt, valamint a lakosságot tájékoztatni kell!

A védekezéssel kapcsolatos további információ és bővebb tájékoztatás kérhető a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelőjétől, Mohos Róberttől a 06/20/569-6544 telefonszámon.

Szigliget, 2022. június 29.

Tóthné dr. Titz Éva s.k.
jegyző

A védekezéssel kapcsolatos információ.

 2022. július 1.