Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

FELMÉRÉS a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekről

A Belügyminisztérium lakossági barnakőszén igényléssel kapcsolatos felmérést végez annak érdekében, hogy pontos adatot kapjanak a településen élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások számáról és illetve adott esetben az igénylendő barnakőszén összesített mennyiségéről (mázsában kifejezve), mivel a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igénylőlap letölthető a település honlapjáról, www.hegymagas.hu illetve személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban. (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.)

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a barnakőszén igényüket mázsában kifejezve szíveskedjenek leadni 2022. szeptember 28-án 9.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Igénybejelentő lap letöltése

Hegymagas, 2022. szeptember 22.

Gyurka Miklósné s.k.
polgármester2022. szeptember 23.